top of page

Algemene voorwaarden

1.  RESERVERING EN BETALING

1.1 Een reservering is definitief bevestigd wanneer de klant een schriftelijke bevestiging van de verhuurder ontvangt.

1.2 Bij verhuur aan particuliere klanten dient de betaling voorafgaand aan het evenement te worden voldaan.

1.3 Bij verhuur aan zakelijke klanten dient de betaling binnen 14 dagen na de huurperiode voldaan te zijn.

 

2. ANNULERING EN WIJZIGING

2.1 Gratis annulering is mogelijk tot 30 dagen voor het evenement. Bij annulering binnen 30 dagen voor het evenement wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht

Annulering vanaf de 5e dag tot de dag van het evenement resulteert in 75% van het totale huurbedrag.

2.2 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden, waaronder overmacht.  Bij annulering door de verhuurder wordt de volledige betaling terugbetaald aan de klant.

 

3. GEBRUIK VAN DE PHOTOBOOTH

3.1 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een geschikte locatie en stroomvoorziening voor de Photobooth.

3.2 De klant is aansprakelijk voor schade aan de photobooth veroorzaakt door onjuist gebruik of vandalisme tijdens de huurperiode.

3.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor om de photobooth te verwijderen als er sprake is van ongepast gedrag of misbruik door de klant of de gasten.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

4.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of verlies tijdens het gebruik van de Photobooth.

 

5. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

5.1 Door het plaatsen van een reservering gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

6. TECHNISCHE PROBLEMEN

6.1 In het geval dat een van onze producten door technische problemen buiten gebruik is, zullen wij een vergoeding bieden die evenredig is aan het aantal uren en het factuurbedrag.

 

7 PROCEDURE BIJ TECHNISCHE STORINGEN

7.1 Om aanspraak te maken op deze dienst, dient de klant een melding te maken van het technische probleem bij onze storingsdienst tijdens de verhuurperiode.

7.2 Als het probleem niet direct kan worden opgelost, moet de klant contact opnemen met een medewerker tijdens kantooruren of een voicemail achterlaten op het storingsdienstnummer: 06-21665036.

bottom of page